Phương pháp mạ

    ≪ Phương pháp mạ ≫

    ・Sử dụng phương pháp thủ công (lò sứ)

    Trong dây chuyền này, máy ly tâm được sử dụng để loại bỏ kẽm thừa và công việc loại bỏ kẽm thừa này cũng có thể được thực hiện bằng phương pháp thủ công, tùy vào từng loại sản phẩm. Đối với các loại đai ốc, bulong lớn và nhỏ, để phần chân ren được lộ ra thì sử dụng máy ly tâm để loại bỏ phần kẽm thừa. Có thể loại bỏ kẽm thừa 1 cách tối ưu nhất đối với những sản phẩm khó loại bỏ kẽm thừa Ngoài ra, việc loại bỏ  kẽm thừa trong khâu thành phẩm bằng phương pháp thủ công được áp dụng cho những mặt hàng không thể thực hiện được bằng máy ly tâm. Chúng tôi sẽ sử dụng triệt để các phương pháp, trí tuệ, kỹ thuật và kinh nghiệm để hoàn thành nó một cách tốt nhât. Chúng tôi có những thợ thủ công lành nghề để thực hiện những công việc này.

    ・ Sử dụng Robot (lò sứ)

    Trong dây chuyền robot, chúng tôi chủ yếu sản xuất các loại bulong và đai ốc có kích thước lớn, khó thực hiện được bằng phương pháp thủ công. Số lượng người cần để vận hành dây chuyền chỉ khoảng 1/3  so với phương pháp thủ công. Hơn nữa, vì không cần công nhân thao tác gần bể mạ, nên công việc có thể được thực hiện một cách an toàn, và năng lực sản xuất ổn định có thể được duy trì ngay cả trong môi trường khắc nghiệt của mùa hè. Ngoài ra, có thể duy trì độ dày màng trung bình bằng cách sử dụng một hệ thống như chức năng hẹn giờ để quản lý độ dày lớp mạ.