Liên hệ

CÔNG TY TNHH WAKO VIỆT NAM

Nhà máy: 6-2, Đường N3-2, KCN Long Đức, X. Long Đức, H. Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Văn phòng: (Văn phòng cho thuê số 3, Khu trung tâm dịch vụ KCN Long Đức) KCN Long Đức, X. Long Đức, H. Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3686 866 - Fax: 0251 3686 869

EMail: wakooffice.vn@wako-kinzoku.co.jp

Nếu có bất kì câu hỏi nào hoặc lấy báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Nếu gửi nhiều hơn 1 file vui lòng nén lại rồi gửi .