Tin tức mới về WAKO

  Ngày 07/05/2024: Công ty đã hoàn thành gia hạn GPMT theo Luật BVMT 2020 (https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:b1f80cd6-809c-43e9-8dbe-14ddd0099226)

  Chúng tôi sẽ trưng bày tại gian hàng của Cục Công nghiệp Osaka tại triển lãm Metalex Vietnam 2023 từ 04-06.10.2023. Hãy đến tham quan nhé! (https://www.metalexvietnam.com/)

  Ngày 22/08/2022: Đạt được ISO9001:2015

  Ngày 13/10/2021: Một bài báo về Wako Việt Nam đã được đăng trên Viet Expert                                          (https://vetterbusiness.com/?p=23603)

  Ngày 01/07/2021: Công ty mẹ "WAKO KINZOKU INDUSTRY CO.,LTD" được phát sóng trên 〖ねじの世界〗(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/neji/) #39

  Ngày 20/04/2021: Chi nhánh Long Đức đi vào hoạt động (Mạ Kẽm Nhúng Nóng).