Tin tức mới về WAKO

    Ngày 22/08/2022: Đạt được ISO9001:2015

    Ngày 13/10/2021: Một bài báo về Wako Việt Nam đã được đăng trên Viet Expert                                          (https://vetterbusiness.com/?p=23603)

    Ngày 01/07/2021: Công ty mẹ "WAKO KINZOKU INDUSTRY CO.,LTD" được phát sóng trên 〖ねじの世界〗(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/neji/) #39

    Ngày 20/04/2021: Chi nhánh Long Đức đi vào hoạt động (Mạ Kẽm Nhúng Nóng).