Mạ kẽm nhúng nóng

Mạ kẽm nhúng nóng

Mạ Kẽm Nhúng Nóng

Nếu nói về đai ốc có kích thước cực nhỏ thì chúng tôi có thể mạ từ M6 đến kích thước khoảng 700mm (tùy từng sản phẩm). Đầu tiên, xin hãy liên hệ với chúng tôi nhé!

Xem thêm