ĐAI ỐC

SẢN PHẨM KINH DOANH

Đai ốc lục giác

Hiện tại Chúng tôi có bán Đai ốc lục giác M12 và M16 (Loại 1) đã mạ kẽm nhúng nóng.

Xem thêm